Privacy policy

Privacyverklaring Uitterdijk Houtindustrie BV

Uitterdijk Houtindustrie BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u goederen aanschaft of gebruik maakt van de diensten van Uitterdijk Houtindustrie BV, en/of omdat u deze zelf aan Uitterdijk Houtindustrie BV verstrekt (contactformulier op site). Uitterdijk Houtindustrie BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer(s) – Uw e-mailadres – contactperso(o)n(en), geslacht,  bankrekeningnr., BSN (i.v.m. aanvragen bouwvergunning), beeldmateriaal, klantdossier (aantekeningen), en alle gegevens welke wij nodig hebben voor de aan u geleverde goederen en diensten en de financiële afwikkeling daarvan.

WAAROM UITTERDIJK HOUTINDUSTRIE BV GEGEVENS NODIG HEEFT
Uitterdijk Houtindustrie BV verwerkt uw persoonsgegevens (contactformulier website) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Uitterdijk Houtindustrie BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten leveringsovereenkomst en de (financiële) afhandeling daarvan. Grondslagen hiervan zijn: een overeenkomst (levering), een gerechtvaardigd belang of vanwege een wettelijke verplichting.

HOE LANG UITTERDIJK HOUTINDUSTRIE BV GEGEVENS BEWAART
Uitterdijk Houtindustrie BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen offerte met u tot stand is gekomen.

DELEN MET ANDEREN
Uitterdijk Houtindustrie BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en soms ook met uw uitdrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld bij gebruik beeldmateriaal.

COOKIES
Wij maken gebruik van analytische cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken.
Dit betreft informatie over uw browser, uw IP-adres, de site van waaruit u komt en de links die gevolgd zijn bij het verlaten van onze site. Uw algemene locatie zoals bepaald op basis van uw IP-adres en verstrekt door uw browser.
Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren.
De volgende cookies gebruiken wij:
Google Analytics               analytics

Social Media

Als u onze inhoud via sociale media deelt, bijvoorbeeld door ons te volgen op Facebook, LinkedIn of door te tweeten over ons op Twitter, of ons via YouTube te volgen, zullen die sociale netwerken registreren dat u dit hebt gedaan en een cookie instellen voor dit doeleinde en in de toekomst mogelijkerwijs linken naar aan ons merk gerelateerde boodschappen. In sommige gevallen, wanneer een pagina op onze website inhoud van een sociaal netwerk bevat, zoals een Twitter-feed of een Facebook-opmerkingenvenster, kunnen die services een cookie plaatsen, zelfs als u niet op een knop klikt. Zoals het geval is voor alle cookies, hebben we geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die we zelf hebben ingesteld. We zetten zelf geen cookies voor sociale media van derden actief in op onze website.  Onze systemen verzamelen automatisch anonieme informatie over bezoekers, waaronder IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van websitebezoeken. De verzamelde gegevens omvatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen en om de site te beheren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van uw gegevens
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Uitterdijk Houtindustrie BV (info@uitterdijk.nl)  en wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHT INDIENEN
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

BEVEILIGEN
Uitterdijk Houtindustrie BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uitterdijk Houtindustrie BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitterdijk Houtindustrie BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uitterdijk Houtindustrie BV op via info@uitterdijk.nl.

WIJZIGINGEN
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we ons privacybeleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op deze pagina. Als de wijziging in ons privacybeleid invloed heeft op het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we ons best doen om per e-mail contact met u op te nemen om toestemming voor het gebruik te vragen. Voortgezet gebruik van de service betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

www.uitterdijk.nl is een website van Uitterdijk Houtindustrie BV.

Verantwoordelijke: de heer Klaas Jousma (directeur/eigenaar)

Uitterdijk Houtindustrie BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Sjoerdaweg 1, 9291 NH Kollum
Telefoon: 0511-44 38 80
E-mailadres: info@uitterdijk.nl

Nieuwbouw: